Metanarrative(s)?

Reflexions sobre l´endegament artístic de narratives i sintaxis audiovisuals i multimèdia. Reflexiones sobre el papel del arte en el desarrollo de narrativas y sintaxis audiovisuales y multimedia. Reflections on the artistic direction of audiovisual and multimedia narratives and syntax.

3.9.04

INTRO METANARRATIVE(S)

Estem preparant les V Jornades sobre Art i Multimèdia de Mediateca Caixaforum (28-29 gener 2005), on debatrem sobre els diferents aspectes relacionats amb la metanarrativa digital, és a dir, el conjunt d’experiments narratius i no narratius passats pel sedàs dels nous recursos tecnològics.

Obrim aquest quadern de bitàcola per encetar les reflexions sobre aquestes noves formes de creació acotant-les a tres vies de reflexió temàtica:

- Destí versus desig (de com s’amplien les expectatives de participació en el context metanarratiu).
- Les regles del joc (de com narratives i jocs s’influeixen mútuament en la generació d’experiències metanarratives).
- En el continuum narratiu (de com les metanarratives esdevenen hereves de la investigació artística del segle passat).

Aquest blog posarà en circulació textos, enllaços, idees i notícies diverses per engrescar-vos a participar i a saber més coses sobre els temes que de ben segur s’apuntaran a les jornades el proper gener 05.

Les vostres contribucions són importants, animeu-vos a participar!

Raquel Herrera i Antoni Mercader

V Jornades sobre Art i Multimèdia.
Metanarrative(s)? Trobada internacional sobre l’endegament artístic de narratives i sintaxis audiovisuals i multimèdia
http://www.mediatecaonline.net/5jornades/cat/index.htm
Estamos preparando las V Jornadas sobre Arte y Multimedia de Mediateca Caixaforum (28-29 enero 2005), donde debatiremos sobre los distintos aspectos relacionados con la metanarrativa digital, es decir, el conjunto de experimentos narrativos y no narrativos pasados por el uso de los nuevos recursos tecnológicos.

Abrimos este cuaderno de bitácora para iniciar las reflexiones sobre estas nuevas formas de creación acotándolas a tres vías de reflexión temática:

- Deseo frente a destino (de cómo se amplían las expectativas de participación en el contexto metanarrativo).
- Las reglas del juego (de cómo narrativas y juegos se influyen mutuamente en la generación de experiencias metanarrativas).
- En el continuum narrativo (de cómo las metanarrativas se convierten en herederas de la investigación artística del siglo pasado).

Este blog pondrá en circulación textos, enlaces, ideas y noticias diversas para animaros a participar y a saber más cosas sobre los temas que con toda seguridad se apuntarán en las jornadas del próximo enero 05.

¡Vuestras contribuciones son importantes, animaros a participar!

Raquel Herrera y Antoni Mercader

V Jornadas sobre Arte y Multimedia
Metanarrativa(s)? Encuentro internacional sobre la iniciativa artística de de narrativas y sintaxis audiovisuales y multimedia
http://www.mediatecaonline.net/5jornades/cas/index.htm


We are preparing the 5th Symposium on Art and Multimedia in Mediateca Caixaforum (January 28th-29th 2005), where the different aspects related to digital metanarrative, that is to say, the whole of narrative and non narrative experiments influenced by the use of new technologies, will be discussed.

We are opening this weblog to start the debate about these new forms of creation, focusing on three theoretical blocks:

- Desire versus destiny (how expectations of participation in the metanarrative context are broadened).
- The rules of the game (how narratives and games are mutually influenced in the generation of metanarrative experiences).
- Within the narrative continuum (how metanarratives become heirs of the artistic research of the last century).

This blog will put into circulation texts, links, ideas and a variety of news to make you participate and want to know more about the subjects which are surely to appear in next January’s 05 symposium.

Your contributions are very important, come on and join us!

Raquel Herrera and Antoni Mercader

5th Symposium on Art and Multimedia
Metanarrative(s)? International meeting on the artistic direction of audiovisual and multimedia narratives and syntax
http://www.mediatecaonline.net/5jornades/eng/index.htm